zdumienie


zdumienie
Nie móc wyjść ze zdumienia zob. wyjść 6.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • zdumienie — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. n III, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}}od cz. zdumieć. {{/stl 7}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}2. {{/stl 12}}{{stl 7}} stan psychiczny tego, kto się zdumiał; zaskoczenie połączone z… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zdumienie — n I 1. rzecz. od zdumieć. 2. «stan człowieka, który się czymś zdumiał; zdziwienie» Nieopisane, niesłychane zdumienie. Okrzyk, wyraz zdumienia. Spostrzec coś ku swemu zdumieniu. Oniemieć ze zdumienia. Wywołać zdumienie. Wprawić kogoś w zdumienie …   Słownik języka polskiego

  • świat — 1. Błagać, prosić na wszystko w świecie «usilnie, natarczywie prosić o coś» 2. Być komuś, stać się dla kogoś całym światem; przesłonić komuś (cały) świat «być, stać się jedynym przedmiotem czyichś zainteresowań, uczuć»: (...) Nie wie kiedy i… …   Słownik frazeologiczny

  • świat — m IV, D. a, C. u, Ms. świecie; lm M. y 1. «kula ziemska, Ziemia jako miejsce bytowania człowieka wraz ze wszystkim, co na niej istnieje; warunki tego bytowania, życie na Ziemi z wszelkimi jego przejawami» Życie na świecie. Podróżować, wędrować po …   Słownik języka polskiego

  • Piotr Rubik — (born 3 September 1968 in Warsaw) is a Polish composer of symphonic pop music for orchestra, films and theatre.BiographyHe learned to play the cello from the age of 7, went on to a musical secondary school, and then studied at the Frederic Chopin …   Wikipedia

  • Шубер Я. — ШУБЕР Януш (польск. Janusz Szuber, родился в 1947 году)  польский поэт. Содержание 1 Биография 2 Творчество 3 Сочинения 4 …   Википедия

  • Шубер — Шубер, Януш ШУБЕР Януш (польск. Janusz Szuber, родился в 1947 году)  польский поэт. Содержание 1 Биография 2 Творчество 3 Сочинения …   Википедия

  • Шубер Януш — (польск. Janusz Szuber, родился в 1947 году)  польский поэт. Содержание 1 Биография 2 Творчество 3 Сочинения 4 …   Википедия

  • Януш Шубер — ШУБЕР Януш (польск. Janusz Szuber, родился в 1947 году)  польский поэт. Содержание 1 Биография 2 Творчество 3 Сочинения 4 …   Википедия

  • dom — 1. Czuć się, zachowywać się jak (u siebie) w domu «czuć się dobrze, swojsko, zachowywać się swobodnie»: Mały natychmiast zdobył sympatię funkcjonariuszy. Bawił się pałką, w dyżurce czuł się jak w domu. SE 17/02/1998. 2. Czyjś dom jest dla kogoś… …   Słownik frazeologiczny